Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Đài phun nước đá Granite đen ở Cộng hòa Séc

Đen nước đá Granite

Ngày Đã hoàn thành: Jun.2010

Địa điểm: Cộng hòa Séc

Kích thước: Đường kính 2830mm * Chiều cao 870mm

1.jpg2.jpg


3.jpg4.jpg


5.jpg6.jpg

7.jpg8.jpg

9.jpg10.jpg

11.jpg12.jpg