Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Cobble lát đá

1) G603 ánh sáng màu xám đá cuội

Kết thúc: tất cả các bên tự nhiên tách ra,

Kích thước: 10x10x5cm

2) ZP đen Basalt cuội

Kết thúc: tất cả các bên tự nhiên tách ra,

Kích thước: 10x10x5cm

3) màu đỏ mỏ đá cuội

Kết thúc: tất cả các bên tự nhiên

Kích thước 10x10x10cm
201208231810242930.jpg

201208231810241449.jpg