Follow us
Trang chủ > Về chúng tôi > Triển lãm

2009 Budma Fair in Poland.jpg

Hội chợ Budma tại Ba Lan


2011 Big-5 Show in Dubai.jpg

Triển lãm Big-5 2011 tại Dubai


2011 Stone tec Fair in Germany.jpg

Triển lãm Stone tec 2011 tại Đức

2011-Nuremberg-Germany.jpg

Năm 2011-Nuremberg-Đức


2013 Xiamen Stone Fair.jpg

Hội chợ đá Hạ Môn 2013


2017 Coverings Show in Orlando 2.jpg

2017 Bìa Show ở Orlando 2

2017 Coverings Show in Orlando.jpg

2017 Bìa Show ở Orlando


2017 Qatar Exhibition(2).jpg

2017 Triển lãm ở Qatar (2)


2017 Qatar Exhibition.jpg

Triển lãm ở Qatar năm 2017