Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > G603 Tượng đài đá hoa cương cho Ukraina Plaza

G603 Tượng đài đá hoa cương cho Ukraina Plaza

Ngày hoàn thành: JAN.10TH,2012

Vị trí dự án: Kharkov, Ukraina

Tổng chiều cao: 4200mm

Kết thúc: có thể nhìn thấy khuôn mặt bushhammered