Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Đá Granite xám G603 Lan can ở Slovenia

G603 đá Granite Lan can, tay vịn và đứng

Ngày hoàn thành: Tháng 9 năm 2011

Vị trí dự án: Slovenia

Lan can H-84 cm dia 14 cm; Tay vịn H – 12cm W-23 cm; Đứng H - 106cm, W-25 cm

Kết thúc: đánh bóng