Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > G682 Tấm lợp đá Granite ở Cộng hòa Séc

1) Lát đá:

Ngói trắng Granite ngói: FLX400X30 MM, đầu đánh bóng

Gạch đỏ Granite Ấn Độ: FLX400X30 MM, đầu đánh bóng

2) Cầu thang đá Granite: 500X120X120 MM; Trụ đá Granite: 1000X200X150 MM

đầu lan can: 1000X200X100 MM

Chất liệu: đá granite màu vàng G682

Kết thúc: thổi cát

Ngày kết thúc dự án: JUL, 2011

Địa điểm dự án: Cộng hòa Séc