Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Đài phun nước màu vàng G682 ở Cộng hòa Séc

Đài phun nước đá Granite

Ngày đã hoàn thành: Tháng 7 năm 2008

Chất liệu: G682 Granite màu vàng

Kết thúc: Đã đánh bóng

Kích thước: theo quy định

Địa điểm Poject: Cộng hòa Séc



20110713105958858.jpg

201107131059586250.jpg

201208291539059703.jpg