Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Hình dạng fan hâm mộ đá granite Cobble Pavings

Hỗn hợp chất liệu: Đá hoa cương vàng G682, ZP đen đá basalt

Kết thúc: tất cả các bên tự nhiên tách ra

Kích thước: 10x10x10cm

khách hàng đặt tại mô hình fan hâm mộ bản thân