Follow us
Trang chủ > Dự án của chúng tôi > Gạch ốp tường bằng đá sa thạch vàng

Gạch ốp tường bằng đá sa thạch vàng


Ngày dự án: Tháng 12 năm 2008

Kích thước: 60x30x2cm

Hoàn thiện: bề mặt mài, các loại cắt khác